Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Vlaamse kotlabel. Wat betekent dit voor stad Antwerpen?

Volgens Kabinet van Vlaams minister van Wonen komt er een Vlaams Kotlabel vanaf januari 2024. Dit zou één keurmerk zijn voor alle Vlaamse koten. Tot nu toe kozen studentensteden en hoger onderwijsinstellingen zelf of er een kotlabel was en hoe dat gehanteerd werd.

Een belangrijk aandachtspunt voor alle studentensteden is de kwaliteit van de Vlaamse koten. Volgens Diependaele is het hanteren van een kotlabel in Vlaanderen een manier om duidelijkheid te scheppen: “Het is goed dat studentenkamers op eenzelfde manier zullen beoordeeld worden. Het vinden van een betaalbaar kot is belangrijk, maar het is minstens even belangrijk dat studenten beter en laagdrempelig geïnformeerd worden over de staat van het studentenverblijf. Zodat zij en hun ouders meer zekerheid krijgen of het kot voldoende kwalitatief én bovendien veilig is. Met een uniform kotlabel weten studenten ook dat ze dezelfde kwaliteit mogen verwachten in elke studentenstad. Het label zal ingaan vanaf begin 2024, zodat ouders en studenten hiermee rekening kunnen houden in hun zoektocht naar een kot voor het academiejaar 2024-2025.”

Hoe wordt het label in de toekomst bepaald? 
Bij het opmaken van een kotlabel zal er gewerkt worden met 3 aspecten. Woningkwaliteitsnormen, brandveiligheid, en of het kot stedenbouwkundig vergund is. De woningkwaliteitsnormen worden vastgesteld via een conformiteitsattest. De brandveiligheid via een attest en er moet dus ook een stedenbouwkundige vergunning zijn voor het opdelen van woonentiteiten. De controle van die 3 parameters zou gebeuren op lokaal niveau, zoals de stad Antwerpen dat nu ook al doet.

De exacte invulling en werking van het label wordt de komende maanden verder uitgewerkt op Vlaams niveau. Zodra daar meer informatie over bekend is, nemen we dat op in bovenstaand artikel.