Skip to main content

Ongedierte: wie is verantwoordelijk?

Over het algemeen geldt: de verhuurder is verantwoordelijk voor het voorkomen van ongedierte door ervoor te zorgen dat het gebouw structureel in orde is (geen gaten en spleten, mogelijkheid om afval goed af te schermen etc.) De huurder moet ervoor zorgen dat zijn gedrag geen ongedierte uitnodigt door geen etensresten te laten liggen, het gebouw proper te houden en te zorgen voor voldoende ventilatie.

Ongedierte dat al aanwezig was voor de aanvang van het huurcontract dient verwijderd te worden door de verhuurder door preventie en bestrijding. Is het ongedierte een gevolg van gedrag van de huurder, dan zijn de kosten voor bestrijding voor hen.

Ongedierte dat al aanwezig was voor de aanvang van het huurcontract dient verwijderd te worden door de verhuurder door preventie en bestrijding. Is het ongedierte een gevolg van gedrag van de huurder, dan zijn de kosten voor bestrijding voor hen.

In de praktijk is ongedierte een probleem voor zowel de verhuurder als de huurder. Ga in gesprek met je huurders over het voorkomen van ongedierte en geef hen bijvoorbeeld deze tips mee.