Skip to main content

Veelgestelde vragen

Veiligheid & hygiëne

Wat te doen bij gasgeur?

Vind het antwoord hier.

Wie is verantwoordelijk voor de bestrijding van muizen op kot?

Vind het antwoord hier.

Wat met afval?

De stad Antwerpen vraagt de medewerking aan de huurder en verhuurder bij de sortering en het beheer van het afval op kot:

  • Hang de ophaalkalender van de stad Antwerpen op een zichtbare plaats in één van de gemeenschappelijke ruimtes (verplichting uit de politiecodex). U kan de ophaalkalender afdrukken of opvragen via het formulier op de website van de stad.
  • Bent u eigenaar van een pand met daarin minstens drie koten  (dus kamers met gemeenschappelijke delen, en geen studio’s of appartementen waar keuken en badkamer individueel zijn)? Dan bent u verplicht om het afval van de kamers aan te bieden in een huisvuilcontainer van 240L. Papierafval moet u aanbieden in een blauwe container van 140 of 240L. De studentbewoners van studio’s en appartementen moeten zelf hun afval sorteren en beheren.
  • U kan in de Woonkantoren gratis stickers afhalen met afbeeldingen van de soorten afval. Deze stickers gebruikt u om de studenten de weg te wijzen naar juiste manier van sorteren.
  • Bevindt uw studentenpand zich binnen de 150m van een sorteerstraatje? Dan bent u niet verplicht een aparte afvalruimte aan te bieden. Studenten kunnen zeven dagen op zeven terecht met hun afval bij de sorteerstraatjes. Zij kunnen hier een sorteerpasje aanvragen.

Contracten, prijzen, conflicten

Mag een huurcontract voortijdig worden beëindigd?

Vind het antwoord hier.

Mag een nieuwe verhuurder de prijs in een bestaand contract verhogen?

Als de huurovereenkomst een vaste datum heeft voor de vervreemding van het gehuurde goed, moet de nieuwe eigenaar van de woning de huurovereenkomst naleven. Hij mag de prijs dan niet verhogen.

Check alle info op deze website.

Wat met de indexering van twee opeenvolgende huurcontracten met dezelfde huurder?

Vind het antwoord hier.

Mag de verhuurder een camera hangen in een studentenpand?

Het antwoord voor studenten vind je hier.
Het antwoord voor verhuurders vind je hier.

Mag de verhuurder op de kamer van een huurder komen?

Het antwoord vind je hier.

Wie moet kleine herstellingen op kot uitvoeren: huurder of verhuurder?

Het antwoord vind je hier.

Mag een internationale student zich domiciliëren op kot?

Internationale studenten die meer dan drie maanden in België verblijven, moeten zich door het gemeentebestuur van hun verblijfplaats laten inschrijven in het vreemdelingenregister. Daarbij wordt het kotadres opgegeven als verblijfplaats.

Een inschrijving in het bevolkingsregister waarbij het kotadres opgegeven wordt als verblijfplaats, zorgt niet per definitie voor een hoofdverblijf in de zin van de huurwetgeving. In de huurovereenkomst moet dan wel duidelijk vermeld staan dat de bestemming van de kamer louter een studieverblijf is en het de huurder niet toegestaan is om er zijn hoofdverblijf te nemen

Meer info over verhuren aan internationale studenten vind je hier.

Over het gebruik van Kotweb voor verhuurders: inloggen

Hoe starten op Kotweb?

Bent u voor het eerst hier op Kotweb, dan moet u zich eerst registreren of aanmelden. Hierdoor kan u een profiel aanmaken, uw pand & kamers op de website plaatsen/zelf beheren en modelcontracten aanmaken.

De toegang en het gebruik van Kotweb is gratis.

START HIER om u te registreren.

Goed om te weten: als u ingelogd bent, verschijnt uw naam/login in de navigatiebalk bovenaan uw scherm. Als u op uw naam klikt, gaat u automatisch naar uw persoonlijke pagina’s - mijn profiel, mijn panden, mijn contracten - die enkel voor u beschikbaar zijn.

Wachtwoord vergeten?

KLIK HIER op de link ‘Wachtwoord vergeten’ en maak meteen een nieuw wachtwoord aan. 

Ik kan niet meer inloggen, wat moet ik doen?

Mogelijkheid 1: Het Kotwebsysteem blokkeert automatisch bij herhaaldelijke foutieve pogingen om in te loggen. Dit gebeurt om veiligheidsredenen. Kan u niet meer inloggen, verwittig dan het Kotwebsecretariaat.

Mogelijkheid 2: Als u een pand op Kotweb hebt gezet, moet u binnen de 14 dagen minstens één kamer aan het pand toevoegen. Zoniet, dan wordt uw registratie als ongeldig gezien en verdwijnen uw profiel en pand na 14 dagen uit onze database. U moet dan opnieuw registreren op Kotweb.

Over het gebruik van Kotweb voor verhuurders: gegevens beheren

Hoe kan ik mijn pand/kamer op Kotweb zetten?

Bent u ingelogd? Dan verschijnt uw naam in de navigatiebalk bovenaan in het scherm. (bent u niet ingelogd, lees dan ‘hoe starten op Kotweb’ hierboven).

Klik op uw naam en uw persoonlijk scherm opent zich voor u. Hier ziet u ook ‘mijn panden’.

  • Klik op de groene knop ‘nieuw pand’ en daarna ‘voeg pand toe’ om een nieuw pand op Kotweb te zetten. Het pandadres verschijnt automatisch onder ‘mijn panden’ nadat u de gegevens hebt opgeslagen.
  • Klik op het pandadres zelf als u hier een kamer wil aan toevoegen. Klik op het eerstvolgende scherm op de groene knop ‘nieuw kot’ en daarna ‘voeg kot toe’ op een nieuwe kamer op Kotweb te zetten.

Hoe kan ik info van mijn kamers aanpassen?

Bent u ingelogd? Dan verschijnt uw naam in de navigatiebalk bovenaan in het scherm. (bent u niet ingelogd, lees dan ‘hoe starten op Kotweb’ hierboven). Klik op uw naam en uw persoonlijk scherm opent. Hier ziet u ook ‘mijn panden’.

  • Klik op het pandadres zelf (niet op 'bewerken'). In het eerstvolgend scherm ziet u een overzicht van de kamers die u aan dit pand toegewezen hebt.
  • Klik op ‘bewerken’ bij de kamer die u wil aanpassen: u kan nu beginnen met de aanpassingen. 
  • Sla onderaan de pagina de wijzigingen op.

Hoe meld ik dat mijn kamer verhuurd is?

Bent u ingelogd? Dan verschijnt uw naam in de navigatiebalk bovenaan in het scherm. (bent u niet ingelogd, lees dan ‘hoe starten op Kotweb’ hierboven). Klik op uw naam en uw persoonlijk scherm opent. Hier ziet u ook ‘mijn panden’.

Klik op het pandadres (in het grijs). In het eerstvolgend scherm ziet u een overzicht van de kamers die u aan dit pand toegewezen hebt. Klik op ‘bewerken’ bij de kamer die u op verhuurd wil zetten; u komt op de juiste kamerfiche terecht. In deze kamerfiche geeft u bij de rubriek ‘niet-beschikbare periodes’ de data in wanneer de kamer verhuurd is. Klik tot slot op ‘opslaan’ onderaan deze fiche.

U kunt ook meerdere koten tegelijk aanpassen door ze te selecteren en bovenaan de optie 'onbeschikbare periodes updaten' te kiezen

De kamer is nu voor de kandidaat-huurders zichtbaar als verhuurd voor deze periode.

Mijn kamers zijn allemaal verhuurd en toch krijg ik nog berichten van studenten. Wat kan ik doen?

Als u zeker bent dat alle koten als onbeschikbaar zijn vermeld, kunt u ervoor kiezen om uw contactgegevens onzichtbaar te maken.
Hiervoor klikt u rechtsboven bij uw gebruikersnaam op 'mijn panden'. Klik bij het juiste pand op 'bewerken' en ga naar de rubriek 'contactgegevens'.
Vink de optie 'toon mijn contactinfo niet' aan. Nu zijn uw mailadres en/of telefoonnummer niet meer gepubliceerd voor dit pand.

Mijn pand heeft een kwaliteitslabel, maar ik zie dat niet verschijnen. Wat moet ik doen?

Heeft u pas uw pand (en minstens één kamer in dat pand) aangemaakt op Kotweb, dan moet u één tot enkele dagen wachten vooraleer het kwaliteitslabel automatisch verschijnt. Elke nacht wordt een verbinding gemaakt met de database van stad Antwerpen, en wordt de laatste update van de labels aan de panden in Kotweb gekoppeld.

Heeft u na een week nog steeds geen kwaliteitslabel? Neem dan contact op met stad Antwerpen. Vermeld zeker het juiste pandadres. De stad kijkt het label na en verwittigt Kotweb zodat we daags nadien extra kunnen checken dat uw label wel degelijk zichtbaar is.

Over het gebruik van Kotweb voor verhuurders: een contract aanmaken

Hoe kan ik een modelcontract aanmaken?

Bent u ingelogd? Dan verschijnt uw naam in de navigatiebalk bovenaan in het scherm. (bent u niet ingelogd, lees dan ‘hoe starten op Kotweb’ hierboven). Klik op uw naam en uw persoonlijk scherm opent zich voor u. Hier ziet u ook ‘mijn contracten’.

Klik op de groene knop ‘stel contract op’ om een nieuw contract aan te maken. Selecteer uw pand en de kamer waarvoor u een contract wil aanmaken: de panden en kamers die u eerder in Kotweb hebt opgeladen zullen hier verschijnen als selectiemogelijkheid. Nadat u op ‘start’ hebt geklikt, bent u slechts 8 stappen verwijderd van het volledig opgemaakte contract. Het contract verschijnt automatisch onder ‘mijn contracten’ nadat u de gegevens hebt opgeslagen.

Ik kan geen contract aanmaken (geblokkeerd): wat moet ik doen?

Neem contact op met het Kotwebsecretariaat. We kijken voor u na wat de oorzaak is en bekijken met u de mogelijke oplossing.

Hoe maak ik een Engelstalig contract op?

Klik op de groene knop ‘stel contract op’ om een nieuw contract aan te maken. Kies in de eerste stap voor de taal Engels en doorloop vervolgens alle stappen om het contract op te maken.

Wanneer u het contract downloadt, zal u eerst het Nederlandstalige contract vinden en daaronder de Engelse vertaling.