Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Alle data, teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Je kan de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van Kotweb/STAN.

Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron (Kotweb, studentenhuisvesting in Antwerpen).

Je kan reproduceren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

Kotweb valt onder het databankrecht:

  • Opvragen van gegevens uit een databank mag niet botsen met de normale exploitatie van de databank, en bovendien geen ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank.
  • De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan STAN of zijn partners (stad Antwerpen en Stuvant, diensten Studentenvoorzieningen van de Antwerpse hoger onderwijsinstellingen) de houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort moet worden bekomen bij de houder van het auteursrecht in kwestie.
  • Kotweb meldt tot slot dat het verboden is om adressen op te vragen of geautomatiseerde gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken, om misbruik van diensten te maken of om direct mail te versturen naar adressen uit Kotweb. Deze gegevens werden conform de privacy-wetgeving met toestemming van de betrokkenen verzameld voor uitsluitend gebruik op deze website conform de doelstellingen van studentkotweb. Verder gebruik van deze gegevens buiten deze doelstelling om, kan een schending van de privacywet met zich meebrengen waaraan strafrechtelijke sancties kunnen gekoppeld zijn.

 

De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Ondanks het feit dat de allergrootste inspanningen geleverd worden voor deze website, kan Kotweb niet garanderen dat de informatie op deze website ten alle tijde actueel, juist en volledig is. Kotweb kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten.
Kotweb is niet verantwoordelijk voor pagina's van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Verantwoordelijke uitgever van www.studentkotweb.be
STAN, Kleine Kauwenberg 15, 2000 Antwerpen, hello@stanstan.be

Studentenhuisvesting in Antwerpen is een permanente beleidsmatige en productionele samenwerking tussen STAN, de diensten Studentenvoorzieningen van het Antwerpse hoger onderwijs (Stuvant) en de stad Antwerpen.