Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe werkt het?

Kotweb is een unieke samenwerking tussen de stad Antwerpen, de Antwerpse instellingen voor hoger onderwijs en STAN, het studentenportaal van Antwerpen. Samen werken we aan kwaliteitsvolle studentenhuisvesting in Antwerpen en zorgen we voor neutrale informatie voor studenten en eigenaars.

Wie doet wat?

  • Stad: pandkwaliteit - advies en controle - kwaliteitslabel

De stad Antwerpen bewaakt de kwaliteit van alle Antwerpse panden (ook de panden die niet in Kotweb staan); na een positieve controle krijgt een pand van de stad een kwaliteitslabel, dat je enkel op Kotweb kan terugvinden. De stad Antwerpen controleert niet alleen, maar biedt eigenaars daarnaast ook gratis advies op maat aan om de normen voor kwaliteit en veiligheid te halen. Dit advies kunnen eigenaars vrijblijvend vragen, voorafgaand of volgend op de controles.

  • Onderwijsinstellingen: contractkwaliteit - bemiddeling - bijstand/crisisteam - modelcontract

De onderwijsinstellingen (Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool, AP Hogeschool, Antwerp Maritime Academy, Instituut voor Tropische Geneeskunde, KU Leuven campus Antwerpen en Thomas More campus Antwerpen) bewaken de contractkwaliteit door een modelcontract aan te bieden via Kotweb. Bovendien zorgen ze voor bemiddeling bij huurconflicten. Zij bemiddelen enerzijds voor al hun studenten (ook al hebben zij geen modelcontract van Kotweb) en anderzijds voor de eigenaars die werken met een modelcontract. Tot slot hebben ze een bijstandsteam dat in actie komt wanneer studenten geconfronteerd worden met acute kwaliteitsproblemen op hun kot.

  • STAN coördineert deze unieke samenwerking tussen stad en onderwijs rond studentenhuisvesting in Antwerpen.

 

Hoe werkt het?

Kotweb biedt bovenal het grootste kotbestand van Antwerpen, met meer dan 5.000 koten, studio’s en appartementen (in Antwerpen zijn er in totaal zo’n 10.000 studentenkamers)! Eigenaars kunnen hun pand gratis aanbieden via de site en beheren hun gegevens zelf. Studenten kunnen gratis en snel zoeken in het volledige bestand. Het modelcontract wordt aangeboden door het gros van de Kotwebeigenaars én je kan snel opzoeken of het studentenpand gecontroleerd werd op kwaliteit en veiligheid.

Kotweb is dé referentiesite voor iedereen die alle neutrale informatie wil over huren of verhuren van studentenkamers in Antwerpen. De informatie is vrij en makkelijk beschikbaar en wordt permanent geactualiseerd.

Je kan je favoriete studentenpanden bewaren en vergelijken. Eigenaars hebben een eigen dashboard waar ze hun panden en contracten makkelijk kunnen beheren.

Snel, makkelijk, overzichtelijk, gratis, neutraal en met officiële informatie: dat wil Kotweb zijn voor studenten en eigenaars!