Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteitslabel

Kotweb kent een label toe aan de koten die voldoen aan de kwaliteitseisen die werden opgelegd door de stad Antwerpen.

Voor wie? Panden in groot-Antwerpen.

Als student kan je niet zomaar eender welk appartement, welke studio, kamer of woning huren. Huisvesting voor studenten is aan bepaalde, strikte regels gebonden op het gebied van woonkwaliteit, brandveiligheid en ruimtelijke ordening. De stad Antwerpen controleert alle studentenpanden in Stad Antwerpen en zijn districten (ook diegene die niet in Kotweb staan).

De stadsdiensten geven aan de hand van deze controle een kwaliteitslabel aan elk studentenpand. Voor alle duidelijkheid: dit kwaliteitslabel wordt toegekend voor het volledige studentenpand. Dat betekent dat alle kamers in het pand in orde moeten zijn om een positief label te krijgen, maar dus ook dat één enkele kamer die negatief scoort in een pand, meteen kan leiden tot een negatieve evaluatie. Je kan in Kotweb ook een beperkt aantal studentenpanden vinden zoals in Aartselaar, Mortsel en Edegem, in de buurt van de Antwerpse campussen. Deze panden vallen buiten de bevoegdheid van de stad Antwerpen en kunnen dus geen kwaliteitslabel krijgen. Hoe dan ook, koteigenaars die accommodaties op Kotweb plaatsen, engageren zich om kwalitatieve en veilige studentenhuisvesting aan te bieden.

 

Wat? Het label uitgelegd.

  • Een groen label betekent dat het pand is gecontroleerd en volledig in orde is op vlak van woonkwaliteit en brandveiligheid. Perfect om te huren dus!
  • Een blauw label wil zeggen dat de eigenaar nog wacht op de eerste controle of dat er al een eerste controle plaatsvond, waarna de eigenaar nog een aantal aanpassingen of renovatiewerken moet doorvoeren. Het gaat daarbij om niet-acute problemen die moeten aangepakt worden. De eigenaar krijgt hiervoor maximum 6 maanden de tijd vooraleer een automatische hercontrole wordt uitgevoerd door de stad Antwerpen.
  • Een rood label geeft aan dat het pand niet voldoet aan de kwaliteits- of veiligheidsnormen. De eigenaar krijgt dit label na een tweede negatieve controle. Het rode label betekent dat er een strenge opvolgingsprocedure ingezet/lopend is. Deze procedure kan - indien de eigenaar zich tijdens deze opvolgingsperiode niet in regel stelt – uiteindelijk leiden tot sluiting van het pand. Een sluiting kan er komen een jaar tot anderhalf jaar na de toekenning van het rode label. Nadat de opvolgprocedure geëindigd is en wanneer de eigenaar de gebreken niet heeft opgelost gaat de stad Antwerpen over tot sluiting. Het pand wordt dan uit Kotweb geschrapt en verschijnt op een lijst van de stad Antwerpen met alle gesloten studentenpanden. Bij acute, levensbedreigende problemen zoals bijvoorbeeld  instortingsgevaar, brandgevaar, CO-vergiftigingsgevaar wordt een versnelde tijdelijke sluiting afgedwongen op bevel van de burgemeester.

 

Kotweb promoot bovenal het huren van koten met een groen label! Check dus zeker het kwaliteitslabel vooraleer je een contract tekent. Vind je je kot niet terug in Kotweb? Check dan de meest actuele lijst die de stad Antwerpen opstelt van panden met een rood label. Ook hier geen info gevonden? Dan kan je steeds informatie inwinnen bij de stad Antwerpen over het studentenpand.

 

Hulp onderweg!

Als het studentenpand waarin je verblijft tijdelijk of permanent moet worden gesloten omdat de kotbaas nalaat de mankementen die leidden tot een rood label weg te werken, kan je rekenen op het Kotwebteam. Het crisisteam van Kotweb helpt en ondersteunt je ter plaatse en dit zowel praktisch als informatief, zoekt mee naar een tijdelijke of nieuwe verblijfplaats. Ook voor de nazorg kan je op een bijstandsteam van Kotweb rekenen.