Overslaan en naar de inhoud gaan

Stijgende energieprijzen

De stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat de kosten voor studentenkamers verhogen. Mag die verhoging doorgerekend worden aan de student-huurder? Mag je energetische ingrepen doen? En hoe kan je de energiefactuur mee helpen verlagen?

1.  Ken je contract

Heb je een all-in prijs? De verhuurder mag de huurprijs niet verhogen gedurende de duurtijd van je contract. Meer nog, zelfs als je volgend jaar hetzelfde kot verder blijft huren, mag de huurprijs niet verhoogd worden. De huurprijs mag enkel geïndexeerd worden. De verhuurder mag bij opeenvolgende contracten ook niet beslissen om toch een opsplitsing te maken tussen de huurprijs en een aparte al dan niet vaste kost voor het energieverbruik.

Een vaste kost voor energie bovenop de huurprijs, ook wel forfait genoemd betekent dat je een vooraf bepaalde vaste prijs betaalt voor energie ongeacht je werkelijke verbruik. De verhuurder mag noch de huurprijs, noch de vaste kost verhogen gedurende de duurtijd van je contract. Als je volgend academiejaar hetzelfde kot verder zou blijven huren, mag de vaste kost wel verhoogd worden. De huurprijs mag enkel geïndexeerd worden.

Als je een voorschot bovenop de huurprijs betaalt voor de energiekosten, zal er op het einde van je huurcontract gekeken worden naar het werkelijke verbruik. Als de maandelijkse voorschotten die je betaalde de werkelijke kosten niet dekken, zal je moeten bijbetalen. Betaalde je meer dan de werkelijke kost, krijg je wat je teveel betaalde terug. Gezien de felle stijging van de energieprijzen is het momenteel eerder waarschijnlijk dat je zal moeten bijbetalen.

De verhuurder mag noch de huurprijs noch het voorschot verhogen gedurende de duurtijd van jouw contract. Als de verhuurder zou voorstellen om een hoger voorschot te betalen, is dat niet perse een slechte zaak. Zo voorkom je dat je op het einde van het huurcontract plots een enorme extra kost moet betalen. Hij kan het echter niet verplichten, de keuze is aan jou. Als je volgend academiejaar hetzelfde kot verder zou blijven huren mag het voorschot wel verhoogd worden. De huurprijs mag enkel geïndexeerd worden.

2.     Wat voor meter heb je?

Zorg ervoor dat je weet hoe de kosten zullen worden afgerekend. Als je kot een individuele meter heeft voor gas en elektriciteit, noteer dan samen met de verhuurder de meterstanden aan het begin en aan het eind van de huurperiode.

Als er geen individuele meters zijn, moet in de huurovereenkomst een verdeelsleutel worden opgenomen om te bepalen hoe de kosten onder de huurders zullen worden verdeeld.

De verhuurder moet een correcte, duidelijke en gedetailleerde berekening van de kosten opgeven. Je hebt  het recht om de facturen voor water, gas en elektriciteit in te kijken.

3.     Mag je zelf energetische ingrepen doen?

Zelf kan je ook kleine aanpassingen doen zoals het aanbrengen van een tochtstrip, ledverlichting, .... Wees bewust dat je het kot aan het einde van de huurtermijn in dezelfde staat als de omschreven in de plaatsbeschrijving moet achterlaten. Het aanbrengen van tochtstrips e.a. vaste elementen doe je dus steeds in samenspraak met de eigenaar om discussies te vermijden.

4.     Tips & tricks om te besparen

Het gaat tegenwoordig nergens anders meer over: de energieprijzen swingen de pan uit en het leven wordt duurder... Dat betekent dus ook: minder geld over voor het studentenleven. STAN helpt jullie uit de nood met tips & tricks over wat jij en je kotgenoten kunnen doen om te besparen op de energiefactuur.

Meer informatie over dit en andere onderwerpen kan je vinden bij FAQ Studentenhuurovereenkomst.

Aarzel niet de dienst studentenhuisvesting van je onderwijsinstelling te contacteren wanneer je vragen hebt over jouw persoonlijke situatie.