Overslaan en naar de inhoud gaan

Je kot onderverhuren

Vertrek je op Erasmus of stage en wil je je kot niet opzeggen? Dan kan je ervoor kiezen om de huur verder te zetten en je kot onder te verhuren aan een andere student.

Onderverhuren, wat is dat?

Wanneer je je kot een tijdje niet nodig hebt, kan je overwegen om je kot onder te verhuren aan een andere student.

Bij onderverhuring blijf jij als hoofdhuurder zelf huren, maar verhuur je op jouw beurt aan een onderhuurder. Je onderhuurder betaalt huur aan jou en jij blijft de huur verder betalen aan de verhuurder. Je blijft ook instaan voor alle andere verplichtingen van de huurovereenkomst. 

Onderverhuren is dus iets heel anders dan het stopzetten van je contract. In het laatstgenoemde geval eindigt je betrokkenheid volledig. Om dit te kunnen doen, gelden andere regels. Hierover kan je meer lezen in dit artikel.

 

Mag ik mijn kot onderverhuren? 

Neem je deel aan een uitwisselingsprogramma (zoals Erasmus) of een stage? Dan mag je je kot in principe zonder toestemming van de verhuurder onderverhuren aan een andere student. De verhuurder kan zich daar enkel tegen verzetten met een grondige reden, bijvoorbeeld als de onderhuurder niet in staat is om de huur te betalen of als het geen student is. Je moet de verhuurder wel altijd informeren over je plan om onder te verhuren.

In alle andere gevallen mag je je kot enkel onderverhuren als de verhuurder daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

 

Hoe verloopt onderverhuring?

  1. Breng je kotbaas op de hoogte. Verwittig je kotbaas van je plan om onder te verhuren. Bezorg deze ook de gegevens van je onderhuurder van zodra je die gevonden hebt.
  2. Zoek een onderhuurder. Dit kan bijvoorbeeld in je eigen netwerk, via Facebook en andere sociale media of via de huisvestingsdienst van je onderwijsinstelling. Misschien kan de internationale dienst van je hogeschool of universtiteit je contactgegevens doorgeven aan inkomende uitwisselingsstudenen.
  3. Maak een onderhuurcontract op. Het is erg belangrijk om een goede huurovereenkomst voor onderverhuring af te sluiten waarin alles duidelijk geregeld wordt. Om het jou makkelijker te maken, biedt Kotweb een gratis modelcontract aan voor het onderverhuren van je studentenkamer of -studio. Je kan het hieronder downloaden. 

We geven hieronder wat extra uitleg bij een aantal artikels.

Artikel 4: Huur en extra kosten

We raden sterk af om meer huur te vragen voor de onderverhuring dan de huur die je zelf betaalt.  Het verschil tussen de ontvangen huur en de huur en kosten die je zelf betaalt, wordt namelijk als een bron van  inkomsten beschouwd waarop je belastingen moet betalen.

Voor water, energie en internet raden we je aan een vaste maandelijkse kost te vragen aan je onderhuurder, ook al wordt er in jouw hoofdhuurovereenkomst met voorschotten en een eindafrekening gewerkt. Je beschikt zelf immers meestal nog niet over de eindafrekening op het einde van de onderhuur.
De energieprijzen zijn nog altijd vrij hoog. Zorg dus dat je zeker voldoende vraagt. Vraag de onderhuurder ook om rationeel om te springen met water en energie.

Artikel 6: Huurwaarborg

Om je in te dekken voor schade mag je in principe een huurwaarborg van maximaal 2 maanden huur vragen aan de onderhuurder.  Aangezien de periode van onderhuur meestal redelijk kort is, raden wij aan om slechts één  maand huurwaarborg te vragen.

Artikel 7: Brandverzekering

Vermits jij verantwoordelijk blijft voor je kot, is het belangrijk dat je onderhuurder goed verzekerd is tegen brand en aanverwante gevaren.
Als je huurdersaansprakelijkheid in jouw oorspronkelijk huurcontract gedekt is door de verzekering van de verhuurder, dekt die mogelijk ook de aansprakelijkheid van je onderhuurder. Ga hier niet zomaar vanuit maar vraag het na bij je kotbaas en vraag er een bewijs van. 
Dekt de verzekering van de verhuurder de aansprakelijkheid van de onderhuurder niet, zorg dan dat je zelf diens aansprakelijkheid dekt. Dit kan mogelijk gebeuren door (de uitbreiding van) de brandpolis van je ouders. Op die manier ben je er zeker van dat je onderhuurder daadwerkelijk goed is verzekerd.

Artikel 8: Plaatsbeschrijving

Net zoals bij het afsluiten van de hoofdhuurovereenkomst moet er ook bij onderhuur een beginplaatsbeschrijving opgemaakt worden. Enkel zo kan je bewijzen dat de onderhuurder schade aanbracht aan je kot. Foto’s zijn hierbij heel nuttig maar zijn op zich niet voldoende. De plaatsbeschrijving moet ook een gedetailleerde omschrijving van de staat van het kot en het aanwezige meubilair bevatten. 
Meer informatie en een voorbeeld van een plaatsbeschrijving vind je hier.

Artikel 10: Voortijdige beëindiging

Het Vlaams woninghuurdecreet voorziet geen mogelijkheid voor de verhuurder om een huurcontract voortijdig te beëindigen. Zodra je het contract met je onderhuurder hebt ondertekend, is het bindend. Ook als je stage of uitwisseling toch niet door zou gaan, kan je er niet meer onderuit.

Artikel 11 en 12 Onderhoud en herstellingen - Veiligheidsvoorschriften en EPS

Artikels 11 en 12 bevatten een aantal grote verantwoordelijkheden voor jou als hoofdhuurder. Als je echter naar je eigen huurcontract met de verhuurder kijkt, zal je zien dat die verantwoordelijk is voor deze zaken. Omdat er geen juridische relatie bestaat tussen je verhuurder en je onderhuurder, word jij hier als verantwoordelijke aangeduid. In de praktijk ben je eigenlijk  de tussenpersoon tussen deze beide partijen.

Vermits jij zelf, zeker als je een internationale uitwisseling doet, niet in de buurt zal zijn tijdens de onderhuurperiode, is het belangrijk om goede afspraken te maken met je onderhuurder over wat er moet gebeuren als er bijvoorbeeld schade is of er een herstelling moet gebeuren. Het kan nuttig zijn om een contactpersoon, bijvoorbeeld een ouder, te voorzien die de onderhuurder kan contacteren als er zich een probleem voordoet.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de huisvestingsdienst van je onderwijsinstelling.

Bijlage(n)