Overslaan en naar de inhoud gaan

Stijgende energieprijzen

De stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat de kosten voor het verhuren van studentenkamers verhogen. Mag die verhoging van de energieprijzen doorgerekend worden aan de student-huurder? Hoe maak je als verhuurder student-huurders energiebewust? Mag je energetische ingrepen doen aan het verhuurde pand? Ontdek het allemaal in dit artikel.

Doorrekenen van energieprijzen

Heb je een all-in contract? Dan mag je de huurprijs niet verhogen gedurende de duurtijd van een huurcontract ondanks de stijgende kosten voor energie. Ook als je opeenvolgende contracten met dezelfde student-huurder afsluit voor hetzelfde goed, mag je de huurprijs niet verhogen. De huurprijs mag enkel geïndexeerd worden.

Je mag bij opeenvolgende contracten ook niet overschakelen naar een aparte huurprijs met daarbovenop een vaste of variabele kost.

Werk je met een vast contract voor energie bovenop de huurprijs? Dan mag je noch de huurprijs, noch de vaste kost verhogen gedurende de duurtijd van een huurcontract. Bij opeenvolgende contracten met dezelfde student-huurder voor hetzelfde goed mag de vaste kost wel verhoogd worden. De huurprijs mag enkel geïndexeerd worden.

Bij een contract waarbij je werkt met een voorschot voor de energiekosten bovenop de huurprijs mag je noch de huurprijs noch het voorschot verhogen gedurende de duurtijd van een huurcontract. Bij opeenvolgende contracten met dezelfde student-huurder voor hetzelfde goed mag het voorschot wel verhoogd worden. De huurprijs mag enkel geïndexeerd worden.

❗ Zorg dat er duidelijk in het contract wordt vermeld hoe de kosten zullen worden berekend. Noteer de meterstanden in het bijzijn van de huurder aan het begin en aan het eind van de huurperiode. Neem een duidelijke verdeelsleutel op in het huurcontract als er geen individuele meters zijn. Zo worden discussies vermeden.

Bezorg de student-huurder aan het einde van de huurperiode een duidelijke en gedetailleerde eindafrekening gestaafd door facturen van de energiemaatschappij(en).

 

Mag je energetische ingrepen doen aan het verhuurde pand?

Kleine energetische ingrepen zoals tochtstrippen bij de ramen en deuren, een ecologische douchekop, ledverlichting, radiatorfolie … het zijn allemaal mogelijkheden om je pand op korte termijn energiezuiniger te maken. Maar mag je zomaar aanpassingen doen? Ingrepen aan het verhuurde pand doe je altijd in samenspraak met de huurder aangezien het op hen een impact heeft. Maak goede afspraken met de huurder indien je voor eventuele werken de kamer moet betreden.

Vlaanderen legt verschillende woningkwaliteitsnormen op, ook op vlak van energie. Zo is dubbele beglazing sinds 1 januari 2020 verplicht in elke woning in Vlaanderen. Vanaf 2023 kan het ontbreken daarvan leiden tot de ongeschiktheidsverklaring van de woning. 

Ontdek alle woningkwaliteitsnormen op de website van vlaanderen.be.

 

Hoe maak je als verhuurder student-huurders energiebewust?

Wijs studenten op het type contract dat jullie hebben afgesloten zodat het duidelijk is hoe het verbruik wordt afgerekend en licht toe wat jullie samen kunnen doen om de factuur zo laag mogelijk te houden.

Heb je daarbij ondersteuning nodig? Dan bieden we je alvast deze poster aan met handige tips & tricks die je als verhuurder aan je kotstudenten kan bezorgen.

Meer informatie over dit en andere onderwerpen kan je vinden op FAQ Studentenhuurovereenkomst.