Overslaan en naar de inhoud gaan

Verhuren aan internationale studenten

Jaarlijks ontvangen we in Antwerpen een 6.000-tal uitwisselingsstudenten en gastdocenten die enkele weken, een semester of een jaar blijven. 

Daarnaast zijn ook internationale studenten die een volledige bachelor- of masteropleiding volgen in Antwerpen in groeiende aantallen aanwezig. Zij zijn vragende partij voor een contract waarbij ze ook in de zomermaanden op hun kot kunnen blijven. 

Deze groep inkomende en uitgaande internationale studenten wordt goed begeleid door de internationale diensten van de universiteiten en hogescholen. Heb je een vraag of probleem over/met een internationale student-huurder, dan kan je steeds terecht bij deze begeleiders in de onderwijsinstellingen.

Het contract

Wanneer je verhuurt aan een internationale student, stelt zich vaak de kwestie dat deze student zich wil inschrijven op het kotadres. Een internationale student die langer dan drie maanden in België verblijft, wordt immers ingeschreven op zijn verblijfplaats in België, in veel gevallen dus zijn kot.

Maar welke huurovereenkomst mag je dan gebruiken? En domicilieert de student zich dan ook op kot?

Een inschrijving in het bevolkingsregister zorgt niet per definitie voor een hoofdverblijf in de zin van de huurwetgeving (domicilie). In het modelcontract van Kotweb staat duidelijk dat de bestemming van de kamer een studieverblijf is, dat de kamer niet gebruikt mag worden als hoofdverblijfplaats en dat de student moet invullen wat zijn/haar hoofdverblijfplaats dan wel is (bijvoorbeeld zijn/haar adres in het buitenland). 
Zolang in het huurcontract duidelijk staat dat het gaat om een studieverblijf, blijft de studentenhuurwetgeving gelden. 

Maak afspraken rond energieverbruik

Internationale studenten verblijven ook in de weekends op kot; hun water- en energieverbruik kan daarom tot een derde hoger liggen dan het gemiddelde. Wanneer de onkosten door middel van een voorschot aangerekend worden, kan je dat best vooraf aanpassen, zodat de studenten bij afrekening niet onaangenaam verrast worden.

Andere talen?

Stel afspraken, contracten en reglementen ook in een andere taal dan het Nederlands ter beschikking, meestal is Engels voldoende. De internationale diensten van de onderwijsinstellingen staan ter beschikking om jou en de studenten hierbij te begeleiden of te bemiddelen.

Kotweb biedt alvast enkele belangrijke mogelijkheden aan:

  • Geef aan welke talen je spreekt. Zo weten studenten die via Kotweb een kamer zoeken in welke taal ze je kunnen aanspreken.
  • Promoot je kamer zowel in het Nederlands als in het Engels. Als je je kamerbeschrijving voltooid hebt, kan je onmiddellijk daarna deze promotie ook in het Engels aanbieden en opslaan. 
  • Het Kotweb modelcontract wordt ook aangeboden in het Engels. Je zal eerst de Nederlandse versie te zien krijgen en kan dan kiezen voor de Engelse vertaling.