Overslaan en naar de inhoud gaan

Alles over je contract: plaatsbeschrijving en huurwaarborg

Jij en je verhuurder moeten samen een gedetailleerde plaatsbeschrijving opmaken op het moment dat het pand nog niet bewoond is of binnen de maand na bewoning ervan. Dit is wettelijk verplicht, ook voor studentenkoten. Er moet duidelijk opgeschreven worden hoe de vloerbekleding eruitziet, welke meubels er aanwezig zijn, welke de meterstanden zijn, enz. De verhuurder kan een waarborg vragen om eventuele schade te vergoeden. Deze bedraagt meestal 1 of 2 maanden huur exclusief kosten. Op het einde van de huurovereenkomst moet er opnieuw een plaatsbeschrijving worden opgemaakt om te bekijken of het gehuurde goed in dezelfde staat is als bij de aanvang van de huurperiode. Als alles in orde is, krijg je binnen de drie maanden nadat je het kot hebt verlaten je waarborg terug.

Een plaatsbeschrijving is geldig als ze:

  • in aanwezigheid van zowel de student-huurder als de verhuurder (of hun vertegenwoordigers) opgesteld is;
  • door beide partijen persoonlijk gedateerd en ondertekend is;
  • voldoende details vermeldt (een clausule zoals 'het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dit' kan dus niet).

De plaatsbeschrijving moet samen met het schriftelijk huurcontract geregistreerd worden door de kotbaas en is kosteloos.

Als er geen intredende en uittredende plaatsbeschrijving werd opgemaakt, wordt vermoed dat het gehuurde goed bij het einde van de huur in dezelfde staat verkeert als het werd ontvangen in het begin van de huur. De bewijslast voor huurschade komt dan bij de kotbaas.

Hieronder vind je een standaardvoorbeeld van wat in een plaatsbeschrijving vermeld kan worden.

Bijlage(n)