Overslaan en naar de inhoud gaan

Bezoek van je verhuurder, kan dat zomaar?

Art 14 van het Vlaams woninghuurdecreet stelt: 

‘De verhuurder is verplicht de huurder het rustig genot van het gehuurde goed te geven zolang de huur duurt. (...) de verhuurder kan het goed betreden op overeengekomen tijdstippen om zijn verplichtingen conform artikel 25 ( n.v.d.r.: hier wordt verwezen naar de onderhouds- en herstellingsplicht van de verhuurder) te kunnen nakomen en om zich ervan te vergewissen of de huurder zijn verbintenissen nakomt (n.v.d.r.: hier wordt verwezen naar art 26: onderhouds en herstellingsplicht van de huurder, art 27: bepalingen rond dringende herstellingen en art 28: gebruik van het gehuurde door de huurder ‘als een goed huisvader’.)

Art 58 van het Vlaams woninghuurdecreet voor studentenhuurovereenkomsten

Dit wil zeggen dat:

  • de verhuurder jouw toestemming nodig heeft om binnen te komen. Wij adviseren dit via mail of sms te doen, zodat er geen discussie over de toestemming kan ontstaan;
  • je best samen een datum en exact uur afspreekt. Informeer de verhuurder of je zelf aanwezig zal zijn;
  • in overmachtsituaties, die dan wel aantoonbaar moeten zijn vb. een gesprongen waterleiding, ruit gesneuveld door een hevige windstoot …, de verhuurder wel mag binnenkomen (dat valt dan onder art 25 zoals hierboven vermeld);

Vragen of problemen? Neem contact op met de huisvestingsdienst van je onderwijsinstelling.