Overslaan en naar de inhoud gaan

Mag je verhuurder een camera hangen?

De verhuurder mag enkel een camera hangen met een specifiek doel, nl. om misdrijven of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen of om de (openbare) orde te handhaven. Enkel voor deze doelen mag hij beelden verzamelen, verwerken of bewaren.  

De camerawet bepaalt bovendien dat bewakingscamera’s geen beelden mogen opleveren die de intimiteit van een persoon schenden, en niet gericht mogen zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

Verplichte registratie en kennisgeving

De verhuurder moet zijn bewakingscamera(’s) voor de ingebruikname aangeven via het elektronisch loket www.aangiftecamera.be en deze aangifte elk jaar opnieuw bevestigen. Hij moet bovendien een register bijhouden van zijn beeldverwerkingsactiviteiten waarin hij verantwoordt waarom hij bepaalde beelden heeft bekeken en wanneer. Dat register is opvraagbaar door de gegevensbeschermingsautoriteit.

Verder moet de huisbaas een duidelijk pictogram ophangen aan de ingang van het pand. Het filmen van personen zonder hun voorafgaande toestemming is immers verboden. Het feit ergens binnen te gaan waar het pictogram duidelijk zichtbaar aanwezig is, wordt beschouwd als een stilzwijgende toestemming. Onder het pictogram moeten de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke worden vermeld (naam, adres, e-mail), zodat iedereen die door een bepaalde camera wordt gefilmd, daarmee contact kan opnemen. Dit valt onder hun inzagerecht.

Verdere verplichtingen voor de verhuurder

  • Beelden mogen maximum voor 1 maand worden bewaard, tenzij ze kunnen worden gebruikt om een misdrijf of overlast te bewijzen of om een dader, slachtoffer of getuige te identificeren. Dan moet de verhuurder een verlenging aanvragen.
  • De beelden die in een studentenhuis worden gefilmd (dat valt onder de term ‘besloten plaats al dan niet voor het publiek toegankelijk’) mogen niet in real-time worden bekeken, tenzij om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade, overlast op verstoring van de openbare orde. Er mag wel een controlescherm worden geplaatst dat - openbaar in real-time  - de beelden in die plaats verspreid zodat de persoon die binnenkomt zichzelf gefilmd ziet (vb. zoals in de supermarkt).
  • De verhuurder, of de persoon die onder zijn gezag handelt, moet alle voorzorgen nemen opdat de beelden niet toegankelijk zijn voor anderen.
  • De beelden mogen (in sommige gevallen ‘moeten’) worden overgedragen aan de politie of aan een gerechtelijke instantie wanneer ze een mogelijk bewijs vormen voor een gepleegd misdrijf. 

Wanneer de verhuurder zich niet houdt aan de regels riskeert hij boetes. Wanneer iemand illegaal door een camerabewakingssysteem wordt gefilmd, kan hij bovendien een rechtsvordering tegen de eigenaar instellen en een schadevergoeding eisen wegens schending van de privacy. 

Voor meer info check de website van de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit).