Overslaan en naar de inhoud gaan

Alles over je contract: rechten en plichten van verhuurder en huurder

Verplichtingen van de verhuurder

  • Afleveringsverplichting: de gehuurde woning en de bijhorigheden moeten in goede staat van onderhoud ter beschikking van de huurder gesteld worden.
  • Onderhoudsverplichting: de gehuurde woning moet in goede staat onderhouden en hersteld worden, als gevolg van overmacht, slijtage, ouderdom, normaal gebruik en verborgen gebreken.
  • Vrijwaringsverplichtingen: de verhuurder mag niet door eigen gedrag het rustig genot storen (bijvoorbeeld ongevraagd de kamer betreden) en hij of zij staat in voor de rechten die derden op de woning laten gelden en voor de verborgen gebreken.
  • Stofferingsverplichting: voor gemeubelde kamers geldt dat ze voorzien moeten zijn van voldoende meubels en huisraad door de verhuurder.

Verplichtingen van de student-huurder

  • Stofferingsverplichting: de huurder bemeubelt en gebruikt de kamer in geval van huur van een ongemeubelde kamer.
  • Betalingsverplichting: de huurder staat in voor de tijdige en volledige betaling van de huurprijs en van de overeengekomen bijkomende kosten en lasten.
  • Als een goede huisvader: de huurder heeft de plicht om de woning te onderhouden, te verluchten en te verwarmen. De huurder moet de verhuurder tijdig verwittigen wanneer herstellingen noodzakelijk zijn en instaan voor schade die hij zelf heeft toegebracht.
  • Teruggaveplicht: de huurder staat in voor het teruggeven van de gehuurde kamer en de sleutels op het einde van de huurovereenkomst.

Voor contracten afgesloten na 1 januari 2019 gelden duidelijke regels hierover in de nieuwe Vlaamse huurwetgeving. Zo wordt ook duidelijk gemaakt welke herstellingen de huurder moet doen en welke voor de rekening van de verhuurder zijn. Lees er alles over op de website van de Vlaamse overheid.