Overslaan en naar de inhoud gaan

Brandverzekeringen

WAT MOET DE VERZEKERING DEKKEN? 
• huurdersaansprakelijkheid (= schade aan het eigendom van de verhuurder)
• verhaal van derden (= schade aan anderen vb. kotgenoten en/of buren)
• persoonlijke inboedel (= schade aan de persoonlijke bezittingen van de huurder)

HOE VERZEKEREN?

Mogelijkheid 1: via de kotbaas (modelcontract van Kotweb).

  • ‘afstand van verhaal’

Je kan als veruurder een clausule ‘afstand van verhaal’ in je brandverzekeringspolis laten opnemen tot en met het lopende academiejaar. Het grote nadeel van deze formule is echter dat de clausule ‘afstand van verhaal’ enkel van toepassing is in de relatie tussen huurder en verhuurder. Voor schade aan derden (buren of kotgenoten), kan de student-huurder nog wel aansprakelijk gesteld worden.

  • ‘voor rekening van de huurder’

Je kan als verhuurder in je polis ook een speciale uitbreiding ‘voor rekening van de huurder’ laten opnemen. Hierdoor neem je de student-huurder als verzekerde mee in je polis. In dat geval geniet je huurder mee van de uitbreiding verhaal van derden.

De meerkost hiervan kan je contractueel geheel of gedeeltelijk aan je huurder doorrekenen.

De student-huurder moet dan enkel nog een supplementaire verzekering afsluiten die schade aan de persoonlijke bezittingen dekt.

Mogelijkheid 2: de student sluit zelf een verzekering af die volledige dekking biedt.

Mogelijkheid 3: verzekering via de brandpolis van de ouders van de student-huurder
Sommige brandverzekeringspolissen omvatten standaard in de algemene voorwaarden ook de huurdersaansprakelijkheid van studerende kinderen. In regel is het verhaal van derden dan ook verzekerd. Het risico op schade aan de eigen inboedel kan ook gedekt zijn, onder de waarborg ‘tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inboedel’.