Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorkom CO-vergiftiging

Koolstofmonoxide is een zeer giftig gas dat vrijkomt bij onvolledige verbranding van brandbare stoffen die koolstofverbindingen bevatten. Het is kleur- en reukloos en niet irriterend. Je kan er ziek van worden en in het slechtste geval sterf je eraan.

Een CO-vergiftiging heeft een erg brede waaier aan symptomen (misselijkheid, braken, hoofdpijn, flauwvallen,…). Daardoor valt de vergiftiging niet meteen te herkennen. Wees steeds op je hoede wanneer je een toestel op je kamer hebt staan dat CO kan verspreiden (gasgeisers, kolen-, gas- en mazoutkachel,…). Enkel elektrische verwarmingstoestellen vormen geen gevaar.

Enkele voorzorgsmaatregelen:

  • Verwarm je met een toestel zonder schoorsteen, zorg er dan voor dat het toestel niet langer dan één uur onafgebroken brandt. Zorg er ook voor dat er altijd frisse lucht de kamer in kan.
  • Als er in je badkamer een gasgeiser of niet-elektrisch verwarmingstoestel staat, is een rooster onderaan in de deur en bovenaan in de muur verplicht.
  • Verlucht je kot elke dag minstens een uur. Op die manier voorkom je trouwens ook schimmels.

 

Ben je getuige van een vermoedelijke CO-vergiftiging, grijp dan vlug in:

  • Open eerst ramen en deuren.
  • Schakel onmiddellijk het toestel uit.
  • Breng de slachtoffers zo snel mogelijk uit de kamer. Zijn ze bewusteloos, bel dan onmiddellijk het noodnummer 112. Zijn ze niet bewusteloos, bel dan de huisarts.

 

Advies rond veiligheid nodig? De stad Antwerpen voert gratis een woonkwaliteitsonderzoek uit. Check hier hoe je dit aanvraagt.